ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні (02.07.2020)
Спеціальності:
111 - Математика (02.07.2020)
112 - Статистика (02.07.2020)
113 - Прикладна математика (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16007-4479Р від 11.12.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Архів
ISSN: 1684-1565(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Публікуються оригінальні статті з актуальних питань математичного аналізу, теорії диференціальних рівнянь, математичної фізики, геометрії, топології, алгебри, теорії ймовірностей, теорії оптимального керування, теоретичної механіки, теорії пружності, механіки рідини та газу.

The bulletin publishes original articles devoted to topical problems of mathematical analysis, theory of differential equations, mathematical physics, geometry, topology, algebra, probability theory, optimal control, theoretical mechanics, elasticity theory, fluid and gas mechanics.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
zbMATH
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(38044) 259 05 42
alex_z_ua@univ.kiev.ua
Механіко-математичний факультет, просп. акад. Глушкова, 4 Е, м. Київ, Україна, 03127