РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Криворізького національного університету
останнє оновлення 29-05-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Науки:
технічні (04.04.2018) перереєстрація
технічні (11.07.2019) перереєстрація
технічні (15.10.2019) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
технічні (28.12.2019) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
121 - Інженерія програмного забезпечення (11.07.2019)
122 - Комп’ютерні науки (11.07.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (11.07.2019)
124 - Системний аналіз (11.07.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (11.07.2019)
131 - Прикладна механіка (11.07.2019)
133 - Галузеве машинобудування (11.07.2019)
071 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (28.12.2019)
073 - Менеджмент (28.12.2019)
076 - Підприємництво та торгівля (28.12.2019)
136 - Металургія (28.12.2019)
184 - Гірництво (28.12.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (28.12.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (17.03.2020)
193 - Геодезія та землеустрій (17.03.2020)
263 - Цивільна безпека (17.03.2020)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (15.10.2019)
144 - Теплоенергетика (15.10.2019)
274 - Автомобільний транспорт (15.10.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19159-7959 ПР від 25.06.2012

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2-4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2523-4552(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Французька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

У матеріалах збірника викладено результати досліджень у галузі технічних та економічних наук. Розглянуто шляхи підвищення ефективності промислових виробництв, автоматизації, контролю та керування технологічними процесами. Важливе місце займають питання енергозбереження, економіки, надійності охорони праці, техніки безпеки, захисту довкілля.

The materials of the collection contain the results of research in the field of technical and economic sciences. The ways to increase the efficiency of industrial production, automation and control of technological processes are considered. Issues on energy saving, economy, reliability of occupational protection, labour safety, environmental protection are the focus of the journal.

В материалах сборника изложены результаты исследований в области технических и экономических наук. Рассмотрены пути повышения эффективности промышленных производств, автоматизации, контроля и управления технологическими процессами. Важное место занимают вопросы энергосбережения, экономики, надежности охраны труда, техники безопасности, защиты окружающей среды.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
AcademicKeys
Index Copernicus (посилання)
Scientific Indexing Services (SIS) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

3 8 (056) 409 61 29
visnykknu@ukr.net
вул. Пушкіна, 44, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, 50002