РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Гірничий вісник
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Науки:
технічні (04.04.2018) перереєстрація
технічні (28.12.2019) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
136 - Металургія (28.12.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (28.12.2019)
184 - Гірництво (28.12.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (28.12.2019)
193 - Геодезія та землеустрій (28.12.2019)
263 - Цивільна безпека (28.12.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (17.03.2020)
131 - Прикладна механіка (17.03.2020)
133 - Галузеве машинобудування (17.03.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (17.03.2020)
274 - Автомобільний транспорт (17.03.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19155-7955ПР від 05.07.2012

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 1-2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2306-5435(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Французька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

У матеріалах збірника викладено результати досліджень у галузі технічних наук. Розглянуто шляхи підвищення ефективності промислових виробництв, автоматизації, контролю та керування технологічними процесами. Важливе місце займають питання енергозбереження, надійності охорони праці, техніки безпеки, захисту довкілля.

The materials of the collection present the results of research in the field of technical sciences. The ways to increase the efficiency of industrial production, automation and control of technological processes are considered. Issues on energy saving, reliability of labor protection, safety, environmental protection are mainstreamed in the journal.

В материалах сборника изложены результаты исследований в области технических наук. Рассмотрены пути повышения эффективности промышленных производств, автоматизации, контроля и управления технологическими процессами. Важное место занимают вопросы энергосбережения, надежности охраны труда, техники безопасности, защиты окружающей среды.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Academic Research Index (ResearchBib)
AcademicKeys
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+3 8 (056) 409 61 29
editor@iomining.in.ua
вул. В. Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027