РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Інноваційна педагогіка
Innovate Pedagogy
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»
Науки:
педагогічні (04.04.2018) перереєстровано
педагогічні (14.05.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020) відмовлено у фаховості
012 - Дошкільна освіта (17.03.2020) відмовлено у фаховості
013 - Початкова освіта (17.03.2020) відмовлено у фаховості
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (17.03.2020) відмовлено у фаховості
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (17.03.2020) відмовлено у фаховості
016 - Спеціальна освіта (17.03.2020) відмовлено у фаховості
011 - Освітні, педагогічні науки (14.05.2020)
012 - Дошкільна освіта (14.05.2020)
013 - Початкова освіта (14.05.2020)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (14.05.2020)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (14.05.2020)
016 - Спеціальна освіта (14.05.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22897-12797Р від 02.08.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-5491(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Метою журналу «Інноваційна педагогіка» є висвітлення результатів досліджень у галузі педагогіки, ознайомлення з сучасними науково-педагогічними розробками, долучення до новітніх розробок у сучасній педагогічній практиці. Головні теми журналу «Інноваційна педагогіка»: загальна педагогіка та історія педагогіки; теорія та методика навчання (з галузей знань); корекційна педагогіка; теорія і методика професійної освіти; соціальна педагогіка; теорія і методика управління освітою; теорія і методика виховання; дошкільна педагогіка; теорія навчання; інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38095-661-03-23
editor@innovpedagogy.od.ua
вул. Сегедська 18, кабінет 432, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65009