ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Наука та виробництво
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Науки:
технічні (04.04.2018) перереєстрація
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (02.07.2020)
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
133 - Галузеве машинобудування (02.07.2020)
136 - Металургія (02.07.2020)
271 - Морський та внутрішній водний транспорт (02.07.2020)
272 - Авіаційний транспорт (02.07.2020)
273 - Залізничний транспорт (02.07.2020)
274 - Автомобільний транспорт (02.07.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (02.07.2020)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (24.09.2020)
142 - Енергетичне машинобудування (24.09.2020)
144 - Теплоенергетика (24.09.2020)
163 - Біомедична інженерія (24.09.2020)
171 - Електроніка (24.09.2020)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (24.09.2020)
263 - Цивільна безпека (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22493-12393ПР від 26.12.2016

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-9990(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику вміщено статті, присвячені теоретичним i експериментальним дослідженням проблем міцності металургійних та будівельних машин, виконаним науковими працівниками й аспірантами провідних технічних вузів i НДI СНД. Збірник буде корисним для студентів i аспірантів металургійних i машинобудівних вишів, спiвробiтникiв науково-дослідних інститутів i металургійних заводів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0629) 44-66-23, 44-66-73, 38 096 122-22-74
Radullik@gmail.com
87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», каф. «Будівництва, технічної експлуатації і реконструкції»