ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Нелінійні коливання
Nonlinear oscillations
Нелинейные колебания
останнє оновлення 23-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Інститут математики Національної академії наук України
Науки:
фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.02.04, 01.02.05, 01.05.02 / (15.03.2019)
Спеціальності:
111 - Математика (15.03.2019)
113 - Прикладна математика (15.03.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3025 від 28.11.1997

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка
ISSN: 1562-3076(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

"Журнал Нелінійні коливання публікує оригінальні наукові статті за такими основними напрямками: Теорія багаточастотних коливань та нелінійна механіка; Теорія інтегральних многовидів; Асимптотичні, ітеративні та інші наближені методи розв'язування диференціальних рівнянь; Якісні методи дослідження розв'язків диференціальних рівнянь; Теорія диференціальних рівнянь із перетвореним аргументом; Теорія диференціальних рівнянь з імпульсами та випадковими збуреннями; Теорія крайових задач для звичайних та функціонально-диференціальних рівнянь; Застосування теорії диференціальних рівнянь в математичних моделях реальних фізичних, біологічних та інших процесів."

The journal Nonlinear Oscillations publishes papers on the following topics: General problems of oscillation theory and nonlinear mechanics; Multifrequency oscillations theory; Asymptotic, iterative, and other approximate methods for solving differential equations; Qualitative methods of studying differential equations; Delay differential equations, equations with impulses and random perturbations; Theory of boundary value problems for ordinary differential and functional differential equations; Applications.

"Журнал Нелінійні коливання публикует оригинальные научные работы по таким основным направлениям: Теория многочастотных колебаний и нелинейная механика; Теория интегральных многообразий; Асимптотические, итеративные и прочие приближенные методы решения дифференциальных уравнений; Качественные методы исследования решений дифференциальных уравнений; Теория дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом; Теория импульсных систем; Теория дифференциальных уравнений со случайными возмущениями; Теория краевых задач для обыкновенных и функционально-дифференциальных уравнений; Приложения теории дифференциальных уравнений к исследованию математических моделей реальных физических, биологических и иных процессов."

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
MathSciNet
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Самойленко
Анатолій Михайлович
Samoilenko
A. M.
професор, Завідувач Відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань Інститут математики НАН України, Україна, Київ, Академік НАН України

Контактні дані

(+380 44) 234 5150
FAX: (+380 44) 235 2010
nosc@imath.kiev.ua
Інститут математики НАН України, 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, Україна