РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Освітній дискурс: збірник наукових праць
Educational discourse: collection of scientific papers
Ausbildungs diskurs: sammlung der wissenschaftlichen werke
Dyskurs edukacyjny: zbior prac naukowych
Образовательный дискурс: сборник научных трудов
Le discours educative: Recueil des travaux scientifiques
останнє оновлення 03-07-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
ПП «Видавництво «Гілея»
Науки:
педагогічні (04.04.2018) перереєстрація
педагогічні (28.12.2019)
філософські (28.12.2019)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (28.12.2019)
012 - Дошкільна освіта (28.12.2019)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (28.12.2019)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (28.12.2019)
016 - Спеціальна освіта (28.12.2019)
031 - Релігієзнавство (28.12.2019)
033 - Філософія (28.12.2019)
041 - Богослов’я (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22618-12518Р від 04.04.2017

Вид видання: збірник Періодичність: 12 на рік (із свідоцтва); 12 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-9699(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Польська, Російська, Французька (змішаними мовами)
ISSN: 2616-5007(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Польська, Російська, Французька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє

Тематика

Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем сучасної освіти і науки в умовах полікультурного глобалізаційного суспільства. Основні рубрики охоплюють всі освітні галузі (науки про освіту; філософія освіти; освітні вимірювання; дошкільна, початкова, середня, професійна, вища освіта, менеджмент освітньої діяльності тощо). Розрахований на фахівців гуманітарних наук.

"The collections’ concept is based on a multifaceted scientific coverage of the problems of modern education and science in terms of multicultural globalisational society. The main headings cover all educational areas (sciences about education; Philosophy of education; Educational measurements; Pre-school, primary, secondary, vocational, higher education, management of educational activities, etc.). It is designed for specialists in the humanities."

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (067) 244-83-53,38 (050) 384-22-41
ediscourse@ukr.net
м. Київ, вул. Почайнинська, 62, оф. 7