ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Проблеми машинобудування
Journal of Mechanical Engineering
Проблемы машиностроения
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України
Науки:
технічні (04.04.2018) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
142 - Енергетичне машинобудування (17.03.2020)
143 - Атомна енергетика (17.03.2020)
144 - Теплоенергетика (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (02.07.2020)
113 - Прикладна математика (24.09.2020)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2664 від 15.05.1997

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0131-2928(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2411-0779(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Тематика журнала: энергетическое машиностроение; аэро- и гидромеханика в энергетических машинах; теплопередача в машиностроительных конструкциях; динамика и прочность машин; прикладная математика; нетрадиционная энергетика; высокие технологии в машиностроении; экологические аспекты в машиностроении; материаловедение в машиностроении.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
WorldCat
Academic Research Index (ResearchBib)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Index Copernicus
Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB)
Indian Science
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Cosmos Impact Factor (CIF)
Universal Impact Factor (UIF)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Journals Impact Factor (JIF)
International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
General Impact Factor (GIF)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (057) 349-47-55
jme@ipmach.kharkov.ua
61046, Харківська область, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10