ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Innovative Biosystems & Bioengineering (Innovative Biosystems and Bioengineering)
останнє оновлення 29-01-2024
Категорiя А
Засновник(и):
Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»
Науки:
технічні (16.07.2018) перереєстрація
фармацевтичні (17.03.2020) відмовлено у фаховості
медичні (16.06.2018) перереєстрація
біологічні (07.11.2018) перереєстрація
хімічні (07.11.2018) перереєстрація
технічні (28.12.2019) перереєстрація
медичні (24.09.2020) перереєстрація
медичні (23.12.2022)
хімічні (23.12.2022)
технічні (23.12.2022)
біологічні (23.12.2022)
Спеціальності:
161 - Хімічні технології та інженерія (16.07.2018) перереєстрація
162 - Біотехнології та біоінженерія (16.07.2018) перереєстрація
163 - Біомедична інженерія (16.07.2018) перереєстрація
181 - Харчові технології (16.07.2018) перереєстрація
133 - Галузеве машинобудування (16.07.2018) перереєстрація
222 - Медицина (16.07.2018) перереєстрація
224 - Технології медичної діагностики та лікування (16.07.2018) перереєстрація
104 - Фізика та астрономія (16.07.2018) перереєстрація
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (16.07.2018) перереєстрація
113 - Прикладна математика (16.07.2018) перереєстрація
91 - Біологія та біохімія (07.11.2018) перереєстрація
102 - Хімія (07.11.2018) перереєстрація
122 - Комп’ютерні науки (28.12.2019) перереєстрація
226 - Фармація, промислова фармація (17.03.2020) відмовлено у фаховості
227 - Терапія та реабілітація (24.09.2020) перереєстрація
91 - Біологія та біохімія (23.12.2022)
102 - Хімія (23.12.2022)
104 - Фізика та астрономія (23.12.2022)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (23.12.2022)
113 - Прикладна математика (23.12.2022)
122 - Комп’ютерні науки (23.12.2022)
133 - Галузеве машинобудування (23.12.2022)
161 - Хімічні технології та інженерія (23.12.2022)
162 - Біотехнології та біоінженерія (23.12.2022)
163 - Біомедична інженерія (23.12.2022)
181 - Харчові технології (23.12.2022)
222 - Медицина (23.12.2022)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (23.12.2022)
227 - Терапія та реабілітація (23.12.2022)

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-177X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

"Innovative Biosystems and Bioengineering" – це міжнародний рецензований науковий журнал, який публікує оригінальні й оглядові статті та короткі повідомлення з проблем прикладної біології, біомедицини, біотехнології, біоінженерії, біофізики, біоінформатики та хімії живого. Журнал передбачає системний підхід для об’єднання наукової думки фахівців різної спеціалізації, які працюють із науково-технічними розробками в галузі "life sciences".

Innovative Biosystems and Bioengineering is an international peer-reviewed journal that aims to publish original research articles, reviews, and short research reports in diverse fields of bioresearch including Applied Biology, Biomedicine, Biotechnology, Bioengineering, Biophysics, Bioinformatics, and Chemistry of Life. The journal involves a systems approach to integrate the scientific thought of researchers with distinct areas of expertise who works with research and technology projects in the life sciences area.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Public Knowledge Project Index
Journal Tables of Content (JournalTOCs)
WCOSJ
Vifabio
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Zeitschriftendatenbank (ZDB)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Scilit
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
WorldCat
China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

ibb@kpi.ua
Контактна особа Троценко Людмила
03056, м. Київ, пр-т Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 4, факультет біотехнології і біотехніки