РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Імідж сучасного педагога
останнє оновлення 30-06-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Науки:
педагогічні (28.12.2017) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-9729(online)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Проблематика публікацій зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, педагогічних технологій навчання та виховання, післядипломної педагогічної освіти, педагогічної майстерності, освіти та навчання дорослих, педагогічного менеджменту.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Google Scholar
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
WorldCat
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0532) 56-38-52,(044) 440-62-86
FAX: (0532)56-38-52,044 440-63-88
root@poippo.pl.ua,ipood2008@ukr.net
36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборності, 64-Ж