ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal
останнє оновлення 16-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Інститут східноєвропейських досліджень і консалтингу
Wrocław University of Environmental and Life Sciences (Польща)
Академія економічних наук України
Науки:
економічні (09.03.2016) перереєстрація
економічні (17.03.2020) перереєстрація
економічні (09.02.2021)
Спеціальності:
051 - Економіка (17.03.2020) перереєстровано
071 - Облік і оподаткування (17.03.2020) перереєстровано
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (17.03.2020) перереєстровано
073 - Менеджмент (17.03.2020) перереєстровано
075 - Маркетинг (17.03.2020) перереєстровано
076 - Підприємництво та торгівля (17.03.2020) перереєстровано
242 - Туризм і рекреація (17.03.2020) перереєстровано
281 - Публічне управління та адміністрування (17.03.2020) перереєстровано
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020) перереєстровано
051 - Економіка (09.02.2021)
071 - Облік і оподаткування (09.02.2021)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (09.02.2021)
073 - Менеджмент (09.02.2021)
075 - Маркетинг (09.02.2021)
076 - Підприємництво та торгівля (09.02.2021)
242 - Туризм і рекреація (09.02.2021)
281 - Публічне управління та адміністрування (09.02.2021)
292 - Міжнародні економічні відносини (09.02.2021)

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2414-584X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Польська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Місія журналу – публікація результатів рецензованих наукових економічних досліджень у галузі аграрної та ресурсної економіки й суміжних сферах країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються. Рукописи, що присвячені питанням розвитку аграрного сектора економіки, сільських територій, економіки природних, зокрема земельних ресурсів і навколишнього середовища, людських ресурсів у країнах Східної Європи особливо вітаються. Журнал є форумом для обговорення питань, що становлять інтерес для тих, хто виконує економічні дослідження, а також тих, хто пов’язаний з економічною політикою та освітою. У журналі публікують тільки оригінальні та високоякісні наукові статті з проблем зазначеної тематики. Вітається подання міждисциплінарних статей. Журнал інформує також про події наукового життя й економічну освіту, публікує рецензії наукових праць і підручників з економічної тематики

The mission of the journal – the publication of peer-reviewed original and high-quality scientific economic research in agricultural economics, natural resource management and related areas of transition economies and developing countries. Manuscripts dedicated to the development of the agricultural sector, rural economy, natural resources including land and environment, and human resources in regions of Eastern Europe are welcome, as is the submission of interdisciplinary articles. The journal is a forum for the discussion of issues of interest to those involved in researching and studying economics, the development and implementation of economic policy, and education. The journal provides information about related scientific and educational events and publishes reviews of scientific papers and books on agricultural and resource economics and related topics

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

AcademicKeys
Academic Research Index (ResearchBib)
AgEcon
AGORA
AKSTEM
CAB Abstracts
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
EconBib
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Google Scholar
Index Copernicus
Research Papers in Economics (RePEc)
RSCI
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

0
Новий
член колегії

Контактні дані

38 (097) 628-26-52
editor@are-journal.com,editor.are.journal@gmail.com
Контактна особа Кучер Анатолій
Інститут східноєвропейських досліджень і дорадництва, навчальне містечко ХНАУ, м. Харків, Харківська область, Україна, 62483