ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Прикладні аспекти інформаційних технологій
Applied Aspects of Information Technology
останнє оновлення 31-12-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний політехнічний університет
Науки:
технічні (07.05.2019) перереєстрація
технічні (15.10.2019)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (07.05.2019)
124 - Системний аналіз (07.05.2019)
113 - Прикладна математика (15.10.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (15.10.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (15.10.2019)
125 - Кібербезпека та захист інформації (15.10.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (15.10.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (15.10.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25233-15173ПР вiд 01.09.2022

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2617-4316(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2663-7723(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Iнформаційні системи та технології; Цифрове керування технічними і соціальними системами; Інженерія програмного забезпечення та системний аналіз; Комп’ютерні системи та кібербезпека

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
academia.edu (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (048) 705-83-56,+38(097)1347386
it.laboratoriyas@gmail.com
Контактна особа Бабійчук Ольга Борисівна
Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65044