ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Researches in Mathematics
останнє оновлення 17-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Науки:
фізико-математичні (13.07.2015) перереєстровано
фізико-математичні (02.07.2020) перереєстровано
фізико-математичні (23.12.2022)
Спеціальності:
111 - Математика (02.07.2020) перереєстровано
111 - Математика (23.12.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23864-13704ПР від 15.03.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2664-4991(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-5009(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє

Тематика

Викладено результати досліджень із питань алгебри, теорії наближень функцій дійсної змінної, рівнянь математичної фізики, а також їх застосування для розв'язування задач.

The journal presents results of researches concerning algebra, approximation theory for the functions of real variable, the equations of mathematical physics, and their application to problem solution.

Изложены результаты исследований по вопросам алгебры, теории приближений функций действительной переменной, уравнений математической физики, а также их применения к решению задач.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing
Academic Research Index (ResearchBib)
JOURNAL FACTOR
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Advanced Sciences Index (ASI)
Cosmos Impact Factor (CIF)
IFJ
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Scientific Indexing Services (SIS)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Google Scholar
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
vestmath@mmf.dnu.edu.ua
вул. Козакова, 18-20, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49000