ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Кібербезпека: освіта, наука, техніка
Cybersecurity: Education, Science, Technique
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський університет імені Бориса Грінченка
Науки:
технічні (11.07.2019)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (11.07.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (11.07.2019)
125 - Кібербезпека та захист інформації (11.07.2019)

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-4023(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Електронне фахове наукове видання "Кібербезпека: освіта, наука, техніка" є рецензованим технічним часописом галузі інформаційних технологій, присвяченим проблемам дослідження, створення, впровадження та супроводження перспективних технологій інформаційної і кібернетичної безпеки та захисту інформації в освітній, науковій і науково-технічній діяльності як в Україні, так і поза її межами.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus (посилання)
Google Scholar (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) (посилання)
JOURNAL FACTOR (посилання)
Simple Search Metadata (SSM) (посилання)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (посилання)
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Dimensions (посилання)
Scientific Indexing Services (SIS) (посилання)
Scilit (посилання)
Lens (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Складанний
Павло Миколайович
Skladannyi
Pavlo
кандидат наук (технічні), Завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, Scopus - h2, ORCID: 0000-0002-7775-6039, ResearcherID: L-9491-2018
0
Новий
член колегії

Контактні дані

+38 (044) 461-02-34
csecurity@kubg.edu.ua,p.skladannyi@kubg.edu.ua
Контактна особа Skaldannyi Pavlo
м. Київ, вул. Тимошенка, 13б, каб. 519