РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Тваринництво та технології харчових продуктів
Animal Science and Food Technology
останнє оновлення 02-01-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ТОВ «Наукові журнали»
Науки:
сільськогосподарські (12.05.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (17.03.2020)
Спеціальності:
181 - Харчові технології (17.03.2020)
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (17.03.2020)
207 - Водні біоресурси та аквакультура (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23988-13828ПР від 19.06.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2706-8331(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2706-834X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Тематика: Розведення та селекція тварин, годівля тварин і технологія кормів, технологія виробництва продуктів тваринництва

The main purpose of the herald is the promotion of breeding and selection of animals, feeding animals and feed technology, technology of animal products.. Its main purpose is publishing articles of problem-techniques in production, synthesis and methodical, which highlights research results with statistical data with theoretical and practical significance relevant to agriculture and not previously published.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Scientific Indexing Services (SIS)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar
Research Papers in Economics (RePEc)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Academic Research Index (ResearchBib)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 527-87-20,(097) 269-81-51
FAX:
nti_dep@nubip.edu.ua,dknosevich@i.ua,dopovidi_nubip@ukr.net
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15