РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник наукових праць «Педагогічні науки»
Collection of Research Papers «Pedagogical Sciences»
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Херсонський державний університет
Науки:
педагогічні (09.03.2016) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)
012 - Дошкільна освіта (02.07.2020)
013 - Початкова освіта (02.07.2020)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (02.07.2020)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23958-13797ПР від 26.04.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-1865(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-2772(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У журналі висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, сучасних педагогічних технологій та інших галузей педагогічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та педагогічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з педагогічної тематики.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (068) 813-02-68
FAX:
redkol@ps.stateuniversity.ks.ua
Херсонський державний університет, вул. Університетська, 27, каб. 313, м. Херсон, Херсонська область