РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Соціально-економічні виклики
Socio-Economic Challenges
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Сумський державний університет
Науки:
економічні (28.12.2019)
мистецтвознавство (24.09.2020) відмовлено у фаховості
Спеціальності:
051 - Економіка (28.12.2019)
071 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (28.12.2019)
073 - Менеджмент (28.12.2019)
075 - Маркетинг (28.12.2019)
076 - Підприємництво та торгівля (28.12.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)
028 - Менеджмент соціокультурної діяльності (24.09.2020) відмова у фаховості

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 22380 – 12280Р від 31.10.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2520-6621(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2520-6214(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал «Соціально-економічні виклики» сприяє розвитку наукової співпраці та інтернаціональному поширенню теоретичних та емпіричних досліджень, а також кращих світових практик забезпечення стабільності соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації, демократизації, екологізації, цифровізації суспільних відносин. Журнал публікує результати фундаментальних та прикладних досліджень, концептуальні та емпіричні статті, аналітичні тематичні дослідження та критичні огляди.

The Journal of SocioEconomic Challenges promotes the development of scientific cooperation and international dissemination of theoretical and empirical research, as well as the best practices in the world to ensure the stability of social and economic processes in the context of globalization, democratization, greening, digitalization of social relations.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380 542-665-104
FAX: +38-0542-665-114
head_armgpublishing@ssu.edu.ua
Сумський державний університет, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2