ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Наукові записки НаУКМА. Серія: Біологія та екологія
NaUKMA Research Papers. Biology and Ecology
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Науки:
біологічні (28.12.2019)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (28.12.2019)
101 - Екологія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23185-13025Р від 19.02.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

ISSN: 2617-4529(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044)425-60-57
ternovska@ukma.edu.ua
вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, 04655, Україна