ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Art and Design
останнє оновлення 30-01-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет технологій та дизайну
Науки:
технічні /05.02.01, 05.18.19 / (16.07.2018)
мистецтвознавство /17.00.05, 17.00.06, 17.00.07 / (16.07.2018)
Спеціальності:
22 - Дизайн (16.07.2018)
132 - Матеріалознавство (16.07.2018)
182 - Технології легкої промисловості (16.07.2018)
23 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (07.11.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23248–13088 Р від 19.04.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2617-0272(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-0280(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", відкрите, зовнішнє

Тематика

Тематична спрямованість журналу «ART and DESIGN»: соціально-гуманітарні та культурологічні проблеми мистецтвознавства, методологічні питання дизайну; проблеми історії, теорії і практики дизайну та художньо-проектної культури; стилістика та художньо-образні засоби дизайн-діяльності; сучасні концепції та тенденції розвитку різних напрямів дизайну (арт і фешн-дизайну, фото-, відео-, web-, motion-дизайну, графічного дизайну, дизайну архітектурного середовища) тощо.

Scientific fields: Art and Design: History, Theory and Practice. Social, Humanitarian and Cultural problems of art studies. Methodological issues in the design. Concepts & Design Trends (art and fashion design, photo, video, web, motion-design, graphic design, environmental design), etc.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Scientific Indexing Services (SIS)
WorldCat
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
InfoBase Index (IBI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (096) 142-11-35,+38 (044) 256-21-84
FAX: +38 (096) 142-11-35,+38 (044) 256-21-84
artdesign@knutd.edu.ua
вул. Немировича-Данченка, 2, к. 1-0289, м. Київ, Україна, 01011