ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Новітня освіта
Advanced Education
Передовое образование
останнє оновлення 23-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науки:
педагогічні (17.03.2020)
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020)
035 - Філологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20038-9838P від 07.06.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2409-3351(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2410-8286(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Галузь та проблематика: проблеми вищої освіти в Україні та світі: методика викладання іноземної мови, іноземна мова професійного спрямування, іноземна мова для науковців, навчання перекладу, тестування та оцінювання у викладанні іноземної мови, підготовка та навчання викладачів іноземної мови, предметно-мовне інтегративне навчання (CLIL), прикладна лінгвістика; STEAM

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
CrossRef
WorldCat
Open Academic Journals Index (OAJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 044 204 85 37
FAX:
ae.fl.kpi@gmail.com
Контактна особа Валентина Лук'яненко
Україна, 03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус 7, кімн.727