ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
останнє оновлення 01-05-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Науки:
педагогічні (17.03.2020)
економічні (17.03.2020)
біологічні (23.12.2022)
філологічні (27.04.2023)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020)
012 - Дошкільна освіта (17.03.2020)
013 - Початкова освіта (17.03.2020)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (17.03.2020)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (17.03.2020)
051 - Економіка (17.03.2020)
071 - Облік і оподаткування (17.03.2020)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (17.03.2020)
073 - Менеджмент (17.03.2020)
091 - Біологія та біохімія (23.12.2022)
101 - Екологія (23.12.2022)
035 - Філологія (27.04.2023)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 20385-10185P від 11.11.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-0155(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-2349(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0342) 75-23-51,(+380502247178)
jpnu@pu.if.ua,atamanyukl10@gmail.com
Контактна особа Любов Атаманюк
вул. Шевченка, 57, 76018, м. Івано-ФранкІвськ, Івано-Франківська область, Україна