ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Зоорізноманіття
Zoodiversity
останнє оновлення 18-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Видавничий дім «Академперіодика» НАН України
Науки:
біологічні (04.04.2018) перереєстрація
біологічні (15.03.2019)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (15.03.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2439 от 20.02.1997

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів1 Архів2 Архів3
ISSN: 2707-725X(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2707-7268(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Журнал «Вісник зоології» публікує оригінальні дослідження в усіх областях зоології (за винятком суто прикладних): фауна і систематика, екологія, етологія, описова та порівняльна морфологія, фізіологія, зоологічні аспекти охорони природи. Журнал також має розділи Інформація та хроніка, Нові книги, Діячі науки, Замітки і т. ін.

Vestnik Zoologii is a bi-monthly journal publishing original papers in all fields of zoology (except for strictly applied): fauna and systematics, ecology, ethology, descriptive and comparative morphology, physiology, behaviour, zoological aspects of nature conservancy; the journal also includes eventual items like Information and Chronicle, Book Reviews, Field Notes, etc. The journal is designed to enter "the common zoological space" i. e. it is not corporatively closed and is open to zoologists the world over.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Член Редколегії
Дзеверін
Ігор
Dzeverin
Igor
Інститут зоології НАН України, Україна, Київ

Контактні дані

+380 (44) 234-7321,+380 (44) 235-5365
vit@izan.kiev.ua,zoodiversity@izan.kiev.ua
Контактна особа Харченко Виталий
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, вул. Б. Хмельницького 15, м. Київ, 01030, Україна