ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Огляд сучасної вищої освіти
The Modern Higher Education Review
останнє оновлення 11-07-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський університет імені Бориса Грінченка
Науки:
педагогічні (02.07.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)
012 - Дошкільна освіта (02.07.2020)
013 - Початкова освіта (02.07.2020)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (02.07.2020)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020)
016 - Спеціальна освіта (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21835-11735 Р від 31.12.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2518-7635(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2617-5266(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

webadmin@kubg.edu.ua,s.nohovska@kubg.edu.ua
м. Київ, вул. Тимошенка, 13 б, к. 408