ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
GEO&BIO
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний науково-природничий музей НАН України
Науки:
біологічні (02.07.2020)
геологічні (24.09.2020)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (02.07.2020)
101 - Екологія (02.07.2020)
103 - Науки про Землю (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23104-12944ПР від 11.12.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2617-6157(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-6165(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

видання, яке покликане поширювати інформацію про дослідження та охорону біотичного та геологічного різноманіття, зокрема зоології, ботаніки, екології рослин та тварин, созології, палеонтології, геології, музеології. Окрему увагу в журналі приділяють опису й аналізу різноманіття об'єктів природи (зокрема, у царині Конвенції про біорізноманіття) та результатам дослідження колекцій, обговоренню підходів до вивчення ландшафтного і біотичного різноманіття та його збереження, розвитку фондових природничих колекцій та управління ними, дослідженням з історії та перспектив розвитку музеїв як наукових та просвітницьких центрів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
geo.et.bio@gmail.com
м. Київ