РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Social Work and Education
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ГО «Центр соціального розвитку та інновацій»
Науки:
педагогічні (02.07.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020)
231 - Соціальна робота (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22526-12426 Р від 27.01.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2520-6230(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

журнал вносить важливий внесок у розвиток теорії та практики соціальної роботи та соціальної роботи стосовно соціальної роботи та соціального піклування, соціального забезпечення, соціальної політики, що пропагує набір стандартів стосовно письмового викладу ідей та досвід, який відображає потреби та вимоги як практики, так і освіти.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380971838135,380971838135
annaslozanska@gmail.com,annaslozanska@gmail.com
Контактна особа Ганна Слозанська
вул. Винниченка 10, м. Тернопіль, Тернопільська область, Україна