ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Theriologia Ukrainica
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний науково-природничий музей НАН України
Науки:
біологічні (02.07.2020)
сільськогосподарські (24.09.2020)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (02.07.2020)
101 - Екологія (02.07.2020)
205 - Лісове господарство (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23105-12945ПР від 11.12.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 1-2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-7379(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-1120(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Видання друкує статті з результатами оригінальних досліджень різних аспектів біології ссавців, зокрема фауни, екології, поширення, еволюції, таксономії, мінливості, різноманіття та проблем охорони. Видання також приймає огляди, статті з історії науки та досліджень, короткі повідомлення, хроніки теріологічних заходів, але не розглядає прості фауністичні списки без їх аналізу.

The journal publishes papers presenting results of original research into several aspects of mammalian biology, in particular fauna, ecology, distribution, evolution, taxonomy, variability, diversity, and conservation. Reviews, papers on science and research history, short communications, and chronicles of events devoted to mammalogy are also welcomed. Simple faunal lists without any kind of analysis are not considered for publication.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Scientific Indexing Services (SIS) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

Контактна особа Ігор Загороднюк
Національний науково-природничий музей НАН України (кім. 410), вул. Богдана Хмельницького 15, 01601, м. Київ-30, Україна