РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування
Bulletin of Kyiv Polytechnic Institute. Series Instrument Making
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науки:
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (26.11.2020)
Спеціальності:
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (02.07.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (02.07.2020)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (02.07.2020)
173 - Авіоніка (02.07.2020)
163 - Біомедична інженерія (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23582-13422ПР від 27. 09. 2018

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0321-2211(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-3450(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірник наукових праць містить публікації про нові розробки в царині точного приладобудування, метрології, оптико-електронних систем, автоматизації та інтелектуалізації контрольно-вимірювальних пристроїв, технологій виготовлення деталей прецизійних приладів.

Bulletin of scientific works contains the results of researches in area of problems creation of modern instrument-making principles of wide spectrum application, technological processes of precision treatment of materials, production, biomedical technologies. The aim of bulletin is development of theoretical base of exact instrument-making, distribution of specialists intercourse, being of unconventional methods of decision of problems, polemic on questions at instrument-making, assistance in the search of scientific and productive partnership. The scientific articles that is created on new developments results at the field of a theory and practice of modern precision instrument-making are published in bulletin, from the questions of general issues of science and engineering of instrument-making, in particular navigation devices and systems, optically-electronic and digital treatment of signals, analytical and ecological instrument-making.

Научно-технический журнал содержит результаты научных и практических исследований в области проблем создания основ современного приборостроения широкого спектра применения, технологических процессов прецизионной обработки материалов, интеллектуализации производства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
WorldCat
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 044 2048302
t.klochko@kpi.ua
Контактна особа Tatiana R. Klotchko
КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ, кафедра виробництва приладів 03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37, НТУУ "КПІ", корп.1, ПБФ, 1720