РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник медичних і біологічних досліджень
Bulletin of medical and biological research
останнє оновлення 07-07-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
ТОВ «Наукові журнали»
Науки:
медичні (02.07.2020)
біологічні (24.09.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (02.07.2020)
223 - Медсестринство (02.07.2020)
091 - Біологія та біохімія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23992-13832 Р від 11.05.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2706-6282(print)
Мова повного тексту:
Англійська, Українська (змішаними мовами)
ISSN: 2706-6290(online)
Мова повного тексту:
Англійська, Українська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Англійська, Українська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

обмін науковою та клінічною інформацією; публікація оригінальних досліджень, аналітичних оглядів, матеріалів з конгресів, з'їздів, конференцій, коротких повідомлень і випадків з практики, що охоплюють всі аспекти медичних, біологічних наук і медсестринства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380979981202,380674153551
bmbr@tdmu.edu.ua,mazur@tdmu.edu.ua
Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46001