ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Кібернетика та комп'ютерні технології
останнє оновлення 13-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Науки:
технічні (24.09.2020)
фізико-математичні (24.09.2020)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (24.09.2020)
122 - Комп’ютерні науки (24.09.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (24.09.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24211-14051Р від 07.11.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2707-4501(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-451X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

У збірнику розглядаються питання теорії та застосування математичних методів керування і прийняття рішень, методів обчислювальної математики та математичного моделювання, інформаційних технологій та комп'ютерних систем різного призначення.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

CrossRef (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 044 526 41 78
FAX:
cctech@incyb.kiev.ua
пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187, Україна