РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Бібліотечний Меркурій
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Науки:
історичні (24.09.2020)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24165-14005ПР від 07.10.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2707-3335(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-3343(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.

Научное периодическое издание, посвященное малоисследованным аспектам истории Приднепровской Украины від древнего периода до ХХ в., актуальным проблемам древней истории региона, недостаточно разработанной проблематике по военно-политической, социальной, культурной, социально-экономической и общественно-политической истории Надднепрянщины від казацких времен до периода независимости Украина. Рассчитан на научно-педагогических и научных работников высших учебных заведений, научных сотрудников академических учреждений, докторантов, аспирантов, студентов, учителей истории, историков-краеведов и всех тех, кто интересуется прошлым Надднепрянщины.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(048)7221210
FAX:
visn_bibl@onu.edu.ua
вул. Преображенська, 24, м. Одеса, Одеська область, 65082, Україна