РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Інфузія & Хіміотерапія
Infusion & Chemotherapy
Инфузия & Химиотерапия
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»
Громадська спілка «Асоціація з інтенсивного лікування інфекційних захворювань»
Науки:
медичні (24.09.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23573-13413ПР від 27.09.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-0338(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2709-0957(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380 95 2900773,+380 66 5134849
FAX:
info@incure.info
вул. М. Амосова10, м. Київ, 03038, Україна