РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Проблеми інформатизації та управління
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний авіаційний університет
Науки:
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (24.09.2020)
122 - Комп’ютерні науки (24.09.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (24.09.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8280 від 29.12.2003

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 2-4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2073-4751(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення задач оптимізації управління технічними системами, моделювання процесів обробки інформації, оперативного планування технічного обслуговування авіаційних систем.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
EBSCOhost
WorldCat
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Simple Search Metadata (SSM)
Chemical Abstracts Service (CAS)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(044) 406-76-78
FAX:
sbornik.piu@gmail.com,shenenkoyulia@gmail.com
Контактна особа Кудренко Станіслава Олексіївна
Україна, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, Національний авіаційний університет, корп. 5, к. 118, 03680