ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Репродуктивне здоров’я жінки
Reproductive health of woman
останнє оновлення 10-11-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Національний університет охорони здоровʼя України імені П. Л. Шупика
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація перинатологів України»
ГО «Всеукраїнська асоціація безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів»
Науки:
медичні (24.09.2020) перереєстрація
медичні (25.10.2023)
Спеціальності:
222 - Медицина (24.09.2020) перереєстровано
222 - Медицина (25.10.2023)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23832-13672ПР від 27.03.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 8 на рік (із свідоцтва); 8 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2708-8723(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2708-8731(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал «Репродуктивне здоров’я жінки» є сучасною платформою для наукової комунікації, що охоплює всі аспекти науки та клінічних знань про жіноче здоров’я. У журналі публікуються матеріали з результатами наукових досліджень, звіти про клінічні випадки, статті, які висвітлюють всі аспекти тематики здоров'я жінок і включають не лише основні сфери репродуктивного та пострепродуктивного здоров’я, а й висвітлюють всі аспекти тематики здоров’я жінки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
CrossRef
Scientific Indexing Services (SIS)
InfoBase Index (IBI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Google Scholar
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (044) 257-27-27
FAX:
alexandra@professional-event.com
Контактна особа Попільнюк Олександра
а/с №4, м. Київ, Україна, 03039