РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Розвиток транспорту
Transport development
Развитие транспорта
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний морський університет
Науки:
економічні (24.09.2020)
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (24.09.2020)
073 - Менеджмент (24.09.2020)
133 - Галузеве машинобудування (24.09.2020)
271 - Морський та внутрішній водний транспорт (24.09.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22494-12394 ПР від 04.10.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-7360(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка учасників ринку; теорії мікро-, макро- та міжнародної економіки; сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів; інституційний та міждисциплінарний аналіз; закономірності сучасних соціально-економічних процесів; принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; функції, методи, технології та управлінські рішення в управлінні; навігаційні процеси, навігаційне обладнання, системи та процеси навігаційного обслуговування; методи обробки та розміщення вантажів на суднах; технічні системи та суднові комплекси (судномеханічні системи, електрообладнання та електронне обладнання та системи управління, системи радіозв'язку); системна інженерія для створення технічних об’єктів машинобудування та їх експлуатації; концепції.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+ 38 ( 098) 512 40 70
editor@tdjournal.org
вул. Мечникова, 34, м. Одеса, Одеська область, 65029, Україна