ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання
Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annals
Управление экономикой: теория и практика. Чумаченковские чтения
останнє оновлення 26-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут економіки промисловості НАН України
Громадська організація «Академія економічних наук України
Науки:
економічні (24.09.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (24.09.2020)
72 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (24.09.2020)
73 - Менеджмент (24.09.2020)
75 - Маркетинг (24.09.2020)
76 - Підприємництво та торгівля (24.09.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 24074-13914 Р від 31.07.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2221-1187(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380 (50) 476-55-63
slaval.aenu@gmail.com
Контактна особа В’ячеслав Іванович Ляшенко
03057, Україна, МСП, м. Київ, вул. Желябова, 2