ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Чорноморська минувшина: Записки відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут історії України НАН України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Науки:
історичні (24.09.2020)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №17749-6599Р від 04.05.2011

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-2523(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

на сторінках збірника публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(048) 723-62-87,(048) 723-58-42,(067) 975-17-87
Olena_an@ukt.net
вул. Єлисаветинська 12, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65026