РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Архітектура»
Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series of Architecture
останнє оновлення 29-05-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет "Львівська політехніка"
Науки:
архітектура (15.04.2021)
Спеціальності:
191 - Архітектура та містобудування (15.04.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2523-4757(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

8 (032) 2582235,8 (032) 2582542
FAX:
shuldanlarisa@gmail.com
Національний університет “Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, 79013, м. Львів-13