ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Могилянський математичний журнал
Mohyla Mathematical Journal
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Науки:
фізико-математичні (15.04.2021)
Спеціальності:
111 - Математика (15.04.2021)
112 - Статистика (15.04.2021)
113 - Прикладна математика (15.04.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23187-13027 Р від 19.02.2018

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2617-7080(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-0648(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

охоплює історію математики, алгебру, дискретну математику, теорію ймовірностей, математичний аналіз, теорію прийняття рішень, теорію керування, статистику, фінансову математику, тощо

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
kriukovagv@ukma.edu.ua,aroshenkooi@ukma.edu.ua,mmj@ukma.edu.ua - адреса подання статті
Україна, 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2