РЕЄСТР наукових фаховий видань України

DICTUM FACTUM
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Державний університет інфраструктури та технологій
Науки:
юридичні (29.06.2021)
Спеціальності:
081 - Право (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23172-13012 Р від 23.03.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 3 на рік (із свідоцтва); 3 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-6352(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У журналі “DICTUM FACTUM” публікуються матеріали з різних галузей права, в яких висвітлюються актуальні та проблемні питання правового регулювання будь-якої діяльності в Україні, вивчаються різні методології правозастосування чинних норм права в Україні враховуючи досвід іноземних країн.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (097) 299-42-13
FAX:
duit_pravo@i.ua
04211, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2