РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Radiation Diagnostics, Radiation Therapy
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»
Асоціація клінічної та академічної радіології України
Науки:
медичні (29.06.2021)
Спеціальності:
222 - Медицина (29.06.2021)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24126-13966 ПР від 05.07.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2707-0697(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-0700(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Видання орієнтоване на широке коло фахівців – лікарів променевої діагностики: рентгенологів, фахівців з комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, лікарів ультразвукової діагностики, променевих терапевтів і хірургів, а також лікарів практично всіх медичних і медико-біологічних спеціальностей, які використовують радіологічні технологи в щоденній практиці, в першу чергу, онкологів, нейрохірургів, ортопедів, травматологів, оториноларингологів, педіатрів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

,
FAX:
LDLT-journal@ukr.net
вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050