РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України
Науки:
педагогічні (29.06.2021)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (29.06.2021)
012 - Дошкільна освіта (29.06.2021)
013 - Початкова освіта (29.06.2021)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (29.06.2021)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (29.06.2021)
016 - Спеціальна освіта (29.06.2021)
231 - Соціальна робота (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14613-3584Р від 28.10.2008

Вид видання: збірник Періодичність: 1-2 на рік (із свідоцтва); 1-2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-5526(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(032)239-47-65
FAX:
pedosv.facultet@ukr.net,dep.pedagogy_lnu@ukr.net
м. Львів, 79005, вул. Туган-Барановського, 7, к. 30