ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Acta Biologica Ukrainica
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Запорізький національний університет"
Науки:
біологічні (13.07.2015) перереєстрація
біологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (02.07.2020)
101 - Екологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24765-14705Р від 25.03.2021

Вид видання: збірник Періодичність: 1-2 на рік (із свідоцтва); 1-2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 1814-9758(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 1814-9766(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Наукова проблематика журналу включає питання виявлення, спрямованого синтезу і вивчення властивостей біологічно активних органічних сполук, дослідження їх метаболізму, інтерпретацію способу дії на молекулярному рівні, вивчення природних біорегуляторів, білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, вуглеводів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 066 53 57 687
FAX:
editor@biology.journalsofznu.zp.ua
вул. Гоголя, 62, корп. 3, ауд. 308А, м. Запоріжжя, Україна, 69061