РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Computer Science and Applied Mathematics
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Запорізький національний університет"
Науки:
фізико-математичні (12.05.2015) перереєстрація
фізико-математичні (02.07.2020)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (02.07.2020)
121 - Інженерія програмного забезпечення (02.07.2020)
122 - Комп’ютерні науки (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 24766-14706Р від 25.03.2021

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-6549(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-1785(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

загальна теорія моделей деформівних середовищ; теорія пружності; теорія пластичності; теорія в’язкопружності й повзучості; механіка полімерів і композиційних матеріалів; механіка руйнування; теорія аерогідропружності; теорія електро- і магнітопружності деформівних тіл; розробка та аналіз моделей для задач експериментальної механіки деформівного твердого тіла, механіки сипких тіл, біомеханіки; комп’ютерні методи розв’язування основних і мішаних граничних задач для складених і багатошарових середовищ; математичне моделювання оптимального розкрою; математико-економічне моделювання; розробка та аналіз моделей економіки; прогнозування банківської та фінансової діяльності; математичне моделювання стійкості та динаміки неоднорідних механічних систем; чисельний розв’язок проблем синтезу оптимального керування; комп’ютерна графіка, паралельні та розподілені обчислення; машинне навчання.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
Google Scholar
Index Copernicus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (066) 53 57 687
FAX:
editor@physmath.journalsofznu.zp.ua
вул. Жуковського 66, корп. 1, ауд. 216, м. Запоріжжя, Україна, 69060