ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
ScienceRise: Biological Science
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний фармацевтичний університет
ПП «Технологічний центр»
Науки:
біологічні (22.12.2016) перереєстрація
біологічні (07.05.2019)
ветеринарні (07.04.2022)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (07.05.2019)
211 - Ветеринарна медицина (07.04.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24769-14709ПР від 26.03.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 3-6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-8017(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2519-8025(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Основним завданням журналу "ScienceRise: Biological Science" є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної та важливої інформації в галузі біологічних наук.

The main objective of the journal "ScienceRise" is the publication of scientific articles in order to disseminate the most relevant and important information in field Biological Science.

Основной задачей журнала "ScienceRise: Biological Science" является публикация научных статей с целью распространения наиболее актуальной и важной информации в направлении биологических наук.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar
Advanced Sciences Index (ASI)
InfoBase Index (IBI)
Journalindex
Biblioteca universitaria di Lugano
Newton Library
New Journal Impact Factor (NJIF)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Indian Science
Journals Impact Factor (JIF)
International Institute of Organized Research (I2OR)
International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI)
JOURNAL FACTOR
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
AE Global Index (AEGI) (посилання)
Cosmos Impact Factor (CIF) (посилання)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor) (посилання)
WorldCat (посилання)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (посилання)
Open Academic Journals Index (OAJI) (посилання)
Scientific Indexing Services (SIS) (посилання)
SHERPA/RoMEO (посилання)
Global Impact Factor (GIF) (посилання)
Journal Tables of Content (JournalTOCs) (посилання)
GIGA Information Centre (посилання)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR) (посилання)
University of Chicago Library (посилання)
Universia (посилання)
Wissenschaftskolleg zu Berlin (посилання)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 750-89-90,+38 (099) 714-27-95,+38 (093) 973-05-48,+38 (096) 645-23-68
FAX:
bio@entc.com.ua,sr7508990@gmail.com
Контактна особа Лілія Фролова
вул. Шатилова дача, 4, оф. 702, м. Харків, Харківська область, 61145, Україна