ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Геохімія техногенезу
Geochemistry of Technogenesis
останнє оновлення 06-11-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України"
Науки:
геологічні (09.03.2016) перереєстрація
технічні (09.03.2016) перереєстрація
геологічні (29.06.2021)
технічні (29.06.2021)
Спеціальності:
101 - Екологія (29.06.2021)
103 - Науки про Землю (29.06.2021)
132 - Матеріалознавство (29.06.2021)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23941-13781 ПР від 26.04.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 1-2 на рік (із свідоцтва); 1-2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2664-3936(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-3944(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Проблематика: Геохімія, геологія та екологія: геохімічні аспекти стану навколишнього середовища, розширення і раціональне використання мінерально-сировинної бази України, екологічна безпека та природоохоронні технології, технічні засоби моніторингу та радіаційного контролю.

Aims and Scope: Geochemistry, geology and ecology: geochemical aspects of environmental state, ecological safety, extention and rational use of mineral-raw material base of Ukraine.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

050-177-77-46,+38 (044) 423 18 81
irina_mihalovna@ukr.net,IGNS_Rudenko@nas.gov.ua
Україна, МСП 03680, м. Київ-142, пр. Палладіна 34-А