РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Measurements Infrastructure
Інфраструктура вимірювань
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертификації та захисту прав споживачів»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Громадська організація «АКАДЕМІЯ МЕТРОЛОГІЇ УКРАЇНИ» (АМУ)
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
Науки:
технічні (30.11.2021)
Спеціальності:
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (30.11.2021)

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2786-4642(online)
Мова повного тексту:
Англійська, Українська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Тематична спрямованість: - Моделі вимірювань. Математичне та статистичне оброблення результатів вимірювань. Невизначеність вимірювань. - Еталони, вимірювальні системи, засоби вимірювальної техніки, стандартні зразки — сучасний стан та перспективи розвитку, дослідження, створення, випробування, звірення, калібрування та повірка. - Міжлабораторні порівняння результатів вимірювань — методи та/або результати. - Інфраструктура вимірювань. Законодавство України, міжнародні організації та угоди в сфері метрології. Законодавча метрологія

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (044) 265 44 65,+38 (044) 526 12 04
FAX:
измерения.infrastructure@gmail.com,asam@ukrcsm.kiev.ua
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, Україна, 03143