ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Energy: Reliability and Energy Efficiency
Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Энергетика: надежность и энергоефективность
останнє оновлення 07-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науки:
технічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (27.09.2021)
Спеціальності:
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (27.09.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24523-14463Р від 06.07.2020

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2224-0349(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (057) 707 66 43
oleksii.kulyk@ieee.khpi.edu.ua
61002, м. Харків, Харківська область, Україна, вул. Кирпичова, 2