ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Успіхи матеріалознавства
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України
Науки:
технічні (30.11.2021)
фізико-математичні (30.11.2021)
хімічні (07.04.2022)
Спеціальності:
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (30.11.2021)
132 - Матеріалознавство (30.11.2021)
102 - Хімія (07.04.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24446-14386Р від 26.03.2020

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2709-510X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2709-5118(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

Прикладна фізика та наноматеріали. Конструкція матеріалів. Комп'ютерне проектування передових матеріалів. Моделювання поведінки нових матеріалів в екстремальних умовах. Обчислювальні дослідження в оптимізації технологій. Методи дослідження зв'язків між структурою та властивостями. Фазові рівноваги та фазові перетворення. Фізика міцності та пластичності. Конструкційні матеріали з високою питомою міцністю. Термостійкість, висока температурна міцність, опір повзучості. Функціональні матеріали. Матеріали з ефектом пам’яті форми та гіпереластичності. Експлуатаційні властивості матеріалів. Втома, знос, корозія. Властивості поверхні розплавів і твердих тіл, змочування, адгезія. Контактна взаємодія твердих тіл з твердою та рідкою фазами. Пайка, клейові явища при виробництві матеріалів. Матеріалознавство для технологій виробництва та обробки. Матеріали & Пристрої для водневої енергії: розробка, дизайн і поведінка.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380(44)390-87-51,+380(44)390-71-98
FAX: +380(44)390-87-51
vvk@ipms.kiev.ua,gid@ipms.kiev.ua
м. Київ-142, Україна, 03142, вул. Кржижановського 3, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України