РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Lex Sportiva
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ТОВ Видавничий дім "Гельветика"
ГО "Асоціація спортивного права"
Науки:
юридичні (07.04.2022)
Спеціальності:
081 - Право (07.04.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25044-14984 Р від 08.10.2021

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2786-5967(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Польська, Французька, Іспанська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2786-5975(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Польська, Французька, Іспанська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:

Контактна особа