РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Migration & Law
останнє оновлення 04-07-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
ВНЗ «Національна академія управління»
ТОВ «Інститут сучасних освітніх технологій»
Науки:
політичні (07.04.2022)
державне управління (07.04.2022)
соціологічні (07.04.2022)
юридичні (06.06.2022)
економічні (20.06.2023)
Спеціальності:
052 - Політологія (07.04.2022)
054 - Соціологія (07.04.2022)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.04.2022)
081 - Право (06.06.2022)
262 - Правоохоронна діяльність (06.06.2022)
293 - Міжнародне право (06.06.2022)
051 - Економіка (20.06.2023)
292 - Міжнародні економічні відносини (20.06.2023)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24750-14690Р від 10.03.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2786-5185(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

,